Bella Skyway Festival

Dla artystów

Osiem edycji międzynarodowego festiwalu światła Bella Skyway Festival było wielkim sukcesem – tysiące ludzi podziwiało instalacje świetlne, które zmieniły toruńskie Stare Miasto w magiczną przestrzeń dla kreatywnych, artystycznych działań. Mamy nadzieję, że dziewiąta edycja, która odbędzie się w dniach od 22 do 27 sierpnia 2017 roku, będzie kontynuacją tego sukcesu. Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego (do 9 kwietnia 2017 roku) i wysyłania wizualizacji swoich projektów artystycznych, które moglibyśmy włączyć w program Bella Skyway Festival. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Martą Kęsy – koordynatorem Bella Skyway Festival.

Płynny wszechświat

Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo.
Heraklit

Życie miasta zależy od więzi między wodą a przepływem snów.
Gaston Bachelard

Bella Skyway Festival to święto, które łączy miejski pejzaż Torunia z ideami naukowymi. Dziewiąta edycja festiwalu zwraca się ku wodzie, by przez obiektyw, jakim jest światło, celebrować okolicę, jej krajobrazy i region, ale także radosnego ducha ciekawości, zmiany i ruchu.

W tym roku pokażemy różne ścieżki światła, które nawiązuje dialog z wodą. Światło, źródło wszelkiego życia — na najbardziej podstawowym poziomie w procesie fotosyntezy, ale również w mitach religijnych — jest przez nas dostrzegane w związku z powierzchniami, na które pada. Widzimy je w krajobrazie czy w dziełach sztuki jako rezultat gry pomiędzy kolorem a cieniem. Woda nie jest jedynie podstawą życia, pochodzenia naszego gatunku, ale fundamentalnym elementem naszego istnienia. I w tym sensie Bella Skyway Festival 2017, gdzie woda staje się światłem, a światło staje się Wodą, jest echem zasad ekologicznej harmonii i równowagi, która pokazuje, jak powinniśmy używać i doświadczać wody każdego dnia. W tym kontekście Wisła nie jest tylko niezwykłym bogactwem miejskiego krajobrazu, ale prawdziwym świadkiem rozwoju naszej świadomości.

Strategia programowa — pięć osi tematycznych w 2017 roku

W tym roku zaprezentujemy innowacyjne połączenie wody i światła, przypominające nam o kluczowych odkryciach naukowych. Program pokaże wiele naszych związków z wodą, w perspektywie przeszłości i przyszłości. Chcemy zainspirować współczesnych artystów do podzielenia się z publicznością swoimi najśmielszymi wizjami i eksperymentami.

  • Doświadczenie a technologia — chcemy przypomnieć, jak szerokie jest spektrum doświadczania spektakli wodnych, zaprojektowanych przy użyciu dzisiejszych technologii.
  • Przyjemność a niebezpieczeństwo — woda jest istotną częścią wielu naszych wspomnień z dzieciństwa. Często jednak także źródłem śmiertelnego zniszczenia, wystarczy przypomnieć sobie spustoszenia po huraganie Katrina… Chcielibyśmy, żeby tegoroczne instalacje pokazywały wodę jako źródło zarówno szczęścia, jak i strachu.
  • Symbol a fizyka — jako bardzo prosta substancja, woda może zmienić stan skupienia (stały, ciekły, gazowy, a w rzadkich przypadkach podobny do plazmy). Ze swoją najprostszą strukturą molekularną pozostaje w centrum całej gamy symboliki religijnej i napięć poznawczych: chaosu i porządku, tworzenia i destrukcji, życia i śmierci… Zgodnie ze strukturalistycznym podejściem do kultury w ten sam sposób postępują wielcy artyści z dziedzictwem, które ich otacza — ich praca bierze pod uwagę najnowsze wyniki badań naukowych, jak również rozważania nad szerokim kulturalnym tłem.
  • Artykuł istotny globalnie a naturalny element kosmosu — oczekujemy, że prace artystyczne zainspirują nas do podjęcia ważnych zagadnień cywilizacyjnych, m. in. na temat w jakim stopniu woda jest lub nie jest wartością wspólną, bardziej niż tylko ekonomicznym dobrem i fundamentalnym żywiołem natury.
  • Tradycja a innowacja — Wisła jako mityczna kołyska Polski jest najdłuższą i największą rzeką w kraju. Jako symbol łączności między miastami (Liga Hanzeatycka) była środkiem transportu pomimo tego, że etymologicznie jej nazwa pochodzi od wyrażenia „powolny przepływ”. Taką oś odnajdziemy na tegorocznym festiwalu, doceniając obecność Wisły jako niemego świadka naszego związku nie tylko z przeszłością, ale szczególnie z przyszłością.

W bliskiej przyszłości wszystkie sekrety wód nie zostaną pewnie rozwiązane. Jednak marzenia, napędzane przez wizje sztuki, sprawią, że nawiążemy dialog z kosmosem. Pozwólmy więc, by światło inspirowało nas do wspaniałej podróży płynności i zabawy. Wszystko popłynie!